Aktuality

TV reportáž Návsí

Doprovodné video

Datum

30.03.2011

Anotace

Kanalizační síť, budovaná v obci Návsí v rámci projektu revitalizace povodí Olše, který je spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR, má délku 8620 metrů a napojí se ni 265 domácností.
 
Podle slov starostky, občané budování kanalizace uvítali a uvědomují si také to, že příjemcem dotace není jen Slezský vodohospodářský svazek, ale de facto každá dotčená domácnost.

Text