Postup při realizaci přípojky

 Proč se připojit.

Jak si napojit dům na novou kanalizaci.

Při realizaci projektu je nezbytná aktivní součinnost dotčených občanů s obcí/městem, neboť napojování stávajících objektů rodinných domů a dalších objektů občanské vybavenosti dotčených výstavbou kanalizace, by mělo probíhat současně s její realizací. Budovaná veřejná kanalizace má v místě předpokládaného napojení osazeny odbočky.

Postup při realizaci přípojky