Mosty u Jablunkova

Aglomerace Mosty u Jablunkova

www.mostyujablunkova.cz

Podprojekt č. 1 : „Vybudování splaškové kanalizace v obci Mosty u Jablunkova“

Stávající stav:
Počet obyvatel v obci: rok 2004: 3 989, rok 2009: 3 997

Jedná se o podhorskou obec, ve které se nenachází významný průmyslový subjekt. Rekreační střediska, která se v obci nacházejí, mají vyřešenou likvidaci odpadních vod v rámci malých soukromých ČOV. V obci byla v roce 2004 zahájena výstavba ČOV pro 2 000 EO s termínem dokončení rok 2006. Stavba čistírny řeší čištění odpadních vod Středních a Horních Mostů.

Likvidace odpadních vod v dolní části obce je řešena pomocí septiků a žump. Často se jedná o zastaralé septiky s přepady zaústěnými přímo do toku Ošetnice L/P přítoku Olše.

Do tohoto skupinového Projektu byla zahrnuta další etapa odkanalizování obce a sice vybudování kanalizace a ČOV s kapacitou 2 100 EO v obecní části Dolní Mosty.

V rámci II. etapy odkanalizování obce, tedy součástí Projektu, je vybudování zhruba 12 km kanalizačních stok, 1,5 km veřejných částí kanalizačních přípojek, 6 čerpacích stanic a 1 mechanicko-biologické ČOV. Projekt na území obce umožní napojení cca 1 386 obyvatel.

Celkové stavební náklady byly dodavatelem stavby vyčísleny na 5,136 mil. eur bez DPH.