Orgány

Orgány svazku jsou:

  • shromáždění zástupců členských obcí (sněm)
  • předsedkyně svazku: RNDr. Věra Palkovská, starostka Města Třince (část I.)
  • místopředsedové svazku: PaedDr. Lenka Husarová, starostka Obce Návsí (část III.),
    Mgr. Roman Wróbel, starosta Obce Bystřice (část II.)
  • tajemnice svazku: Mgr Alena Klocová
  • revizní komise